#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล World Stroke Organization ANGELs Award level gold และ Thailand ANGELs Award level gold 2019

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสไ…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้า…

Read More

#รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด“ โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา”

นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการป้องกันสารเสพติ…

Read More

#ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน รร.ฟูราม่า ในโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” .

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 … นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกั…

Read More

#ข้าราชการครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัล”เพชรพัสดุ”ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ แหล่งสมาคมฯกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์…

Read More

#ลุยแจกเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุ จ.นครสวรรค์ 2,078 ราย คิดค่าเช่าผ่อนปรนช่วยเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง

กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เดินหน้ามอบเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุแห่งที่ 2 จัดสรรที่ทำกินเพ…

Read More