#สปสช. ตรวจประเมินศักยภาพ รพ.ลานนา หน่วยบริการคู่สัญญา ในการตรวจโควิด-19 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา … สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปส…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารของภาครัฐสู่ประชาชน”

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีปิด…

Read More

#ซันสวีททำพิธีบวงสรวง พระพิรุณพร้อมยกระดับ ทัพพัฒนาเทคโนโลยี

ที่บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธ…

Read More

#เจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ช่วยกันพลักดันเสือโคร่ง กลับเข้าป่า หลังออกจากป่าเข้ามาในไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สำนัก…

Read More

#มอบเครื่องผลิตโอโซน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณดำริ ลิ้มมหาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอโซนา อินเตอร์ จำกัด มอบเครื่องผลิตโอโซน จำนวน…

Read More

#ศป.บส.ชน. เร่งสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำฝนให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

– เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่ว…

Read More

#สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพั…

Read More

#บัตรสมาชิกสิทธิพิเศษกัซซัน 2 สนามใน 1 บัตร (Gassan 2 in 1 Privilege Member) ✨ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563✨

บัตรสมาชิกสิทธิพิเศษกัซซัน 2 สนามใน 1 บัตร (Gassan 2 in 1 Privilege Member) ✨ตั้งแต่วันนี้…

Read More