#เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โปรดเมตตาบริจาคเงินสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท

พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โปรดเมตตาบริจาคเงินสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพ…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับซิสโก้ พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุข ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร์ (Digital Healthcare Experience) และการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ

เชียงใหม่, ประเทศไทย, 9 กันยายน 2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ชั…

Read More

#พิธีเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ : รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “Non-Technical Skill & Risk Management”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนก…

Read More

#บริจาคเงินจำนวน 2,400,000 บาท บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณอภิรักษ์ และคุณจันทร์ทิพย์ วานิช บริจาคเงินจำนวน 2,400,000 บาท บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยา…

Read More

#โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จะปิดตัว หลังเปิดมา 7 ปี เตรียมยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์” 8 พ.ย. 63 นี้

วันที่ 9 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารมหลวง ต.เชิงดอย…

Read More

#นครสวรรค์ เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) และกีฬาที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2565)

เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ …

Read More

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมนำเสนอความพร้อมของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.45 น. ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายปรีชา เดชพันธ์ุ ร…

Read More