#บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษมอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ครอบครัว ว.อะไหล่วิทยุ โดยคุณวรวิทย์ – คุณลิลดา เหลือง…

Read More

#การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More