#นายกไพลิน โตอิ้ม “ปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ”

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา เวลา 14.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการกีฬา(ฟุตบอลหญิง)ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กับสโมสรฟุตบอลลพบุรีซิตี้

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดแพ็คเกจพิเศษส่งเสริมการท่องเที่ยว งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 56

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเ…

Read More

#สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ … สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)…

Read More

#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม 9 กรุงเทพมหานคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังห…

Read More

##ส่องกล้องตรวจดูลำไส้กันเถอะ … #มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดได้ในคนอายุน้อย #ChadwickBoseman

#ส่องกล้องตรวจดูลำไส้กันเถอะ … #มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดได้ในคนอายุน้อย #ChadwickBoseman ตัดวง…

Read More

#กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงความสาคัญของการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

ซึ่งปัจจุบันกรมเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ มากที่ส…

Read More