#พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ…

Read More

#พิธีมอบทุนสวัสดิการแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ในทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการแก่บุคลากรค…

Read More

#ฮือฮา!! มีนกเงือกกรามช้าง ฝูงใหญ่ กว่า 30 ตัว ที่ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 น. Mr. Artis Nima นักพัฒนาเมืองนครสวรรค์ ในนามนักท่…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้ชมกิจกรรมสัตว์นักล่า ยามรัตติกาล ฟรี ..!! วันที่ 1 – 15 กันยายน นี้ พร้อมมอบโปรโมชั่นราคาพิเศษ สิ้นสุดเดือนกันยายน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คืนความสุขให้นักท่องเที…

Read More

#เลขานุการรมว.ทส ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบม่อนแจ่ม วันที่ 30 สค 63

เวลา13.30 น. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัะยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถ…

Read More