#รองวิรัช โตอิ้ม” ร่วมงาน 114 ปี ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ พร้อมด้ว…

Read More

#นายกจิตตเกษมณ์ เป็นประธาน มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่ผู้ชราและผู้พิการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2563  นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธาน มอบ…

Read More

#นายกไพลิน โตอิ้ม สำรวจพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนุนคนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สู้ภัยแล้ง-สู้น้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จั…

Read More

#รองฯวิรัช โตอิ้ม “เปิดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเ…

Read More