#พบแล้วลุง 69ปีหลงป่า ศป.บส.ชน. จัดชุดปฏิบัติการร่วมค้นหาผู้สูญหาย 5 วัน 4 คืน ในพื้นที่ป่าบ้านขุนต้า อ.เทิง จ.เชียงราย

– ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ…

Read More

#รมว.ทส. ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล…

Read More

#ศป.บส.ชน. ร่วมกับชาวบ้าน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

– ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ แ…

Read More

#รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมงาน 114 ปี ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น ณ ศาลาที่ประทับรัชกาลที่ 5 (วัดเขื่อนแดง)

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจ…

Read More