#บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโคร…

Read More

#”นายกจิตตเกษมณ์” ประธาน พิธีเปิดการอบรม โครงการวิถีธรรมนำใจ สานสายใยในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการวิถ…

Read More

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร…

Read More

#ศป.บส.ชน. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.เชียงดาว ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวชายแดน

– เมื่อ 27 ส.ค. 63 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/ รอง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบ…

Read More

มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ได้จัดเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน 1700 ถัง

เนื่องในโอกาสเทศกาลสารทจีนและประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 ทางมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห…

Read More