#เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย เนื่องในโอกาส เ…

Read More

#เทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวน จากแนวคิดการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันน้ำท่วม สู่อนาคตแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองนครสวรรค์

🌞🌴เทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวน จากแนวคิดการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสิ่…

Read More

#ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านปงเคียน ม.8 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

– เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหน…

Read More

#พิธีเปิดประชุมวิชาการประจำปี 63 ” Essential in Clinical Practice ( เวชปฏิบัติจำเป็นในการปฏิบัติงานของแพทย์ ) “

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการประจำปี …

Read More

#ศป.บส.ชน. ร่วมพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

พี่เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดพิธีถวายโล่…

Read More

#คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 [ เถ่านั้งปีที่105 ] ขอเชิญหญิงสาวลูกหลานชาวนครสวรรค์ ร่วมสมัครคัดเลือก “องค์สมมุติ เจ้าแม่กวนอิม” และขอเชิญเด็กน้อยลูกหลานชาวนครสวรรค์ ร่วมสมัครคัดเลือก “กิมท้ง-เง็กนึ่ง” ประจำปี 2563-2564

คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 [ เถ่านั้งปีที่105 ] ข…

Read More

#กรมป่าไม้ร่วมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..

วันที่26.สิงหาคม2563.นายสมศักดิ์..สรรพโกศลกุล.รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป…

Read More