#ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมโครงการเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อ 26 ส.ค.63 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน…

Read More

#รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน”หลัง covid 19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้อยู่รอดได้อย่างไร”

นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน”หลัง covid 19 เร…

Read More

#น้ำพัดสะพานขาด ที่หมู่บ้านทุ่งหลวง แม่วินอำเภอแม่วาง

จากที่ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ของภา…

Read More

#ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดย ว่าที่ร้อยโทสายรุ้…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Earning) ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานใน…

Read More