#พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งรักษ์ทะเลยิ่งชีพโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง..กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

.วันที่.21.. สิงหาคม.2563. เวลา13.00 .น.ณ.กรมทัรพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง.ชั้น 9.. นายโสภณ..…

Read More

#Sj.academy Nakhonsawan โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมโค้ชฟุตบอล “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ”

Sj.academy Nakhonsawan โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมโค้ชฟุตบอล “โครงการพัฒ…

Read More

#หลายหน่วยงานด้านสัตว์ป่าทั้งภาครัฐ,เอกชนและหน่วยงานต่างประเทศ ผนึกกำลังเตรียมดำเนินงานด้านสัตว์ป่าในอนาคต

นายสมปอง ทองศรีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ…

Read More

#ร่วมรับฟังการประชุมและการเสวนาเรื่อง “หลัง Covid 19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้อยู่รอดได้อย่างไร”

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญผู้ป…

Read More

#นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และส…

Read More

#อาจารย์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิ…

Read More

#สบอ. 12(นครสวรรค์) จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณวนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดกิจกรร…

Read More