#Chiangmai Golf Festival 2020 ครั้งที่ 4 ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน พาราม่า กอล์ฟ คลับ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563

📢ขอเรียนแจ้งให้กับนักกอล์ฟทุกท่านทราบว่าขณะนี้การแข่งขัน Chiangmai Golf Festival 2020 ครั้…

Read More

#ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 โดย นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร…

Read More

#รองอธิบดีกรมน้ำ ประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย- ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ Country Club ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย- ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ Country Club ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมแล…

Read More