วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีรับเทียนแห่งปัญญา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวร…

Read More

รองฯวิรัช โตอิ้ม “ติดตามการส่งน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว 30,000 ไร่ ขาดแคลนน้ำ”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเ…

Read More