#กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร. และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 51

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี…

Read More

#กอ. รมน. จังหวัด นว. ประสานกรมน้ำทำการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง บริเวณปากคลองน้ำหัก

พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ. กอ.รมน.. จังหวัด น.ว.(ท.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ส่วนบร…

Read More

#”นายกจิตตเกษมณ์” ร่วมกันทดลองปล่อยพันธ์ุปลาคราฟ จำนวนกว่า 600 ตัว ลงในบริเวณลานน้ำตกร่องน้ำด้านในเกาะญวน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกันทดล…

Read More

#รมช.มหาดไทยลงพื้นที่ อ .สันทรายมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย

ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย ได้เ…

Read More

#องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 2,500 ต้น มีผู้มาร่วมงานกว่า 400 คน

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ วนอุทยานห้วยคต …

Read More