#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อรองรับพระราชบัญญติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อรองรับพระราชบัญญติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 น…

Read More

#บัตรสมาชิกสิทธิพิเศษกัซซัน 2 สนามใน 1 บัตร (Gassan 2 in 1 Privilege Member) กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ และกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ

คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด    ของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน เปิดเผย…

Read More