#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจติดตามโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่าย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ตรว…

Read More

#นศ.จีน มหาวิทยาลัยหงเหอ มณฑลยูนนาน เข้าตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา ก่อนกลับประเทศจีน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ นำโดย นางสาวนงค์รัตน์…

Read More

#รางวัลแห่งความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตนแก่การศึกษา

6สิงหาคม2563นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สาม…

Read More

#กฎบัตรนครสวรรค์ ประชุมแผนปฎิบัติการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ…

Read More

##รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยม และนำนโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยฯ ถ่ายทอด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เดินทา…

Read More