#ศป.บส.ชน. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

– เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จ…

Read More

#สุดอลังการ ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

คุณ ประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธาน กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทคุณพรหมพร (คุณฟ้า)  เอี่ยมจ…

Read More