#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Aye Tun, Rector, University of Medicine 2, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ University of Medicine 2, Yangon

เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Aye Tun, Rector, University of Medicine 2, …

Read More

#องค์การบริหารกึ๊ดช้าง ลงนามบันทึกข้อตกลง ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

ถือเป็นข้อตกลงที่ดีมีประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน ที่ทางกรมชลประทาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้กับ …

Read More