#ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหม…

Read More

#โปรโมชั่นใหม่รับหน้าฝน เขียวสดชื่น สดใส กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ

  คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เปิ…

Read More

#ศป.บส.ชน. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

– เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จ…

Read More