#การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ (8 – 14 มิถุนายน 2563)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำฝนและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภา…

Read More

#ศป.บส.ชน.จัดกิจกรรม Mobile Dalivery แจกจ่ายข้าวกล่องให้เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุเชื้อสายม้ง บ.ห้วยลึก อ.เชียงดาว โดยมุ่งหวังให้เป็นเยาวชนที่ดีห่างไกลยาเสพติด

– เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปั…

Read More

#รองอธิบดีกรมน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประชุมร่วมกันเพื่อหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการด้านแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อ…

Read More

#นายกไพลิน โตอิ้ม ออกตรวจเยี่ยมสนับสนุนเงินส่วนตัวให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางวรร…

Read More

#พบ!! งูหลาม จับละมั่ง สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ กินเป็นอาหาร ใกล้ครัวริมธาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสื่อความหมายทางธรรมชาติ เขตรักษา…

Read More