#ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ ร่วมกับภาคประชาสังคมเชียงใหม่ เสวนาปัญหาพื้นที่คทช.ป่าชุมชน ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มิ.ย. 63 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ได้จัดเวทีสัมมนา”ความร่…

Read More

#ปันความสุขอย่างเต็มที่ เที่ยวฟรี! ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ วันแรก

หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ประกาศปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 …

Read More