#นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ช่วยเหลือภัยแล้ง น้ำอุปโภค-บริโภค

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมา…

Read More

#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจุดเทียนคำว่า”RIP” เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต

ค่ำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บ…

Read More