#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานและบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ใ…

Read More

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อเวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจก…

Read More

#นครสวรรค์ หน่วยงานสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค…

Read More

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข…

Read More

#ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานแจ้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เทศบาลนครเชียงใหม่) ให้ดูแลทำความสะอาดสถานที่บริเวณสถานี ให้ถูกสุขลักษณะ

วันที่ 28 มค. 63 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานแจ้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เทศบาลนครเชียงใหม่) …

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โคโรน่า”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดทำมาตรการเฝ้าระวังแล…

Read More

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับเครือ รพ.รามคำแหงจัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ดูแล “ปั่น 2 น่องฯ” และระดมทุนมอบกรมอุทยานฯ ดูแล “ผู้พิทักษ์ป่า” ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องคอนเว็นชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่…

Read More