#เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด บำบัดฟื้นฟูให้ผู้ที่ห…

Read More

สำนักงานงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลกำไรที่เติบโตขึ้นทุกปี ตั้งเป้าเลี้ยงตัวเองให้ได้ พร้อมพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่สร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจชุมชน ทั้งท้องถิ่นและในประเทศ

สำนักงานงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลกำไรที่เติบโตข…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด…

Read More

#นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการป้องกัน ฝุ่นควัน PM 2.5

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการป้องกัน ฝุ่นควัน PM 2.5 โ…

Read More