#เด็กเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปียโนระดับนานาชาติ “Singapore International Piano Competition” ประจำปี 2020

นักเรียนดนตรี โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ ด.ช.จิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต (น้องแทนแท…

Read More

นครสวรรค์ //. “นายกไพลิน” ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  ประธานเปิดโครง…

Read More

#เชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น ก่อนตรุษจีน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เผย พบผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จากเมือ…

Read More

#ผู้แทนองค์การอนามัยโลกศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่เชียงใหม่

ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนแ…

Read More

#หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ 20-23 มกราคมนี้

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ ระห…

Read More

#สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด (นัดที่ 1) ปร…

Read More

#ผบ.มทบ.33 ตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

​มณฑลทหารบกที่ 33 ระดมกำลังพล จัดตั้งกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมในการรับมือสถาน…

Read More

#เชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบา…

Read More

#เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการเพื่อความปลอดภ้ยของอาหารต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ให้ประชาชนผู้บริโภค มีความมั่นใจที่จะได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

วันที่ 20 มกราคม 2563 ตลาดวโรรส นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี นายไพศาล สุรธรร…

Read More