#เชียงใหม่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

วันนี้ (18 ม.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังห…

Read More

#คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณกมล โอภาสกิตติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฤทธาจำกัด

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี ผศ.นพ. วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อม…

Read More

#เชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัต…

Read More

#ลพบุรี หน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพลนักรบพิเศษ ประกอบพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย โดยพร้อมเพียงกัน

ที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลพบุรี พลโท ภูมิพัฒน์ (อ่าน ภู มิ พัด ) จันทร์สว่าง ผู้บัญช…

Read More

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายพยุงศักดิ์ มณีทอง และน…

Read More

#นครสวรรค์ “รร.กีฬานครสวรรรค์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

นายธนารักษ์ ศิริเนาว์ เป็นผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีถ…

Read More

#เชียงใหม่ เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 อนุรักษ์ศิ…

Read More