#เชียงใหม่ ประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

​จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ย…

Read More

#เชียงใหม่ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เร่งพัฒนาปั…

Read More

#คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมคณะ เข้าพบผู้…

Read More

#เชียงใหม่ ถอดบทเรียนความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2563

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลป…

Read More

#เชียงใหม่ สดร.เชิญชวนน้อง ๆ “ตะลุยโลกดาราศาสตร์” ในวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด The Great Conjunction 2020

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เชิญชวนน้องๆ เยาวชนและผู้ปกครองร่วม “ตะลุยโลกดาราศาสตร์” เนื…

Read More

นครสวรรค์.// สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ มอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 นางกานต์สิรี สุขทวี (นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์) ภาค 310 เอ …

Read More

#เชียงใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก People’s Liberation Army General Hospital, Peking Union Medical College Hospital, Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก People&#8217…

Read More