#เชียงใหม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เชียงใหม่ หารือจัดการท่องเที่ยวและจัดระเบียบมัคคุเทศก์ ยกระดับการท่องเที่ยวไทย

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถกปัญหาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดระเบียบมัคคุ…

Read More

#เชียงใหม่ องคมนตรี เน้นย้ำการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563 เน้นย้ำการเผย…

Read More

นครสวรรค์.// สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ จัดสร้างปรับปรุง “บ้านไลออนส์เพื่อผู้ยากไร้” ปีบริหาร 2562-2563

นางกานต์สิรี สุขทวี (นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์) ภาค 310 เอ 2 ประธานที่ประชุม พร้อมสม…

Read More

เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่ง CHANGMAI NIGHT MARATHON 2020 “ วิ่งมาหากุศล”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ก…

Read More

เชียงใหม่วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเผยแพร่กรอบแนวคิดและกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทา…

Read More

สวนสัตว์เชียงใหม่เนรมิตที่จัดกิจกรรมให้เป็นดินแดนแห่งความสุขสำหรับเด็กและเยาวชนไ ด้ไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่

สวนสัตว์เชียงใหม่เนรมิตที่จัดกิจกรรมให้เป็นดินแดนแห่งความสุขสำหรับเด็กและเยาวชนไ ด้ไปสนุกส…

Read More

นครสวรรค์ // รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมการจัดการแข่…

Read More

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายตลาดผู้บริโภค

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศ…

Read More