ม.แม่โจ้ ประสบความสำเร็จการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ในระ…

Read More

เชียงใหม่ // “คุณวาสนา” ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของ จต.ประตำปีงบประมาณ2563″

คุณวาสนา ทองสุข กรรมการบริหารปางช้างแม่แตง,ประธานกต.ตร สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ “ร่วมปร…

Read More

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ชวนเที่ยวงานวันเด็ก 2563 เด็กเข้าชมฟรี !

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ชวนเที่ยวงานวันเด็ก 2563 เด็กเข้าชมฟรี !วันเด็กแห่งชาติที่เชียงใหม่…

Read More

เชียงใหม่ /// โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรม 7 ทศวรรษ อนุบาลเชียงใหม่ ก้าวไกลการศึกษาพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 70 ปี “7 ทศวรรษ อนุบาลเชียงใหม่​ ก้าวไกลก…

Read More

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า กิจกรรม “ยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 5 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ…

Read More

นครสวรรค์ // บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณสายหยุด – คุณสมใจ ตลับทอง บริจาคเงินจำนวน 500,…

Read More

โรงพยาบาลลานนา ก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน เดินทางกลับถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ

ในช่วงท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ … หลายท่านกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับ #โรงพยาบาลลาน…

Read More