เชียงใหม่ /// ผู้บริหารปางช้างแม่แตง ร่วมกันแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณพ่อสงวน “วันพ่อแห่งชาติ”

ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมหารปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณพารวย ชัยเลิ…

Read More

นครสวรรค์// วัดวรนาถบรรพตรับบริจาคผู้ใจบุญเทปูนหน้าศาลาธรรมสังเวช

รองศาสตราจารย์ประยุทธ์. เกิดนวล ไวยาวัจกรวัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) เปิดเผยว่าด้วยทางวัดโดยพระร…

Read More

นครสวรรค์ /// ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหว…

Read More