นครสวรรค์//โรงเรียนนครสวรรค์มอบดอกไม้แสดงความยินดีครูชำนาญการพิเศษ

นายพันศักดิ์. ศรีทองผู้อำนวนการโรงเรียนนครสวรรค์เปิดเผยว่าด้วยครูกลุ่มสาระการเรัยนรู้วิทยา…

Read More

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญพิเศษ 2 ต่อ พ่อเที่ยวฟรี เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน ) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหา…

Read More

โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค”กลุ่มพนักงาน ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 : คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภั…

Read More

นครสวรรค์ //. สส. นิโรธ ประธานเปิด โครงการ คืนไม้สู้ป่า คืนป่าสู่สายนํ้า สร้างโปร่งเทียม เรียนรู้สู่แม่เรวา

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น นายนิโรธ สุนทรเลขา สส. นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ,ประธาน…

Read More

นครสวรรค์//จัดงาน “ราตรีสีเหลือง” สนุกสนานและประทับใจทุกคน

นายเฉลิม รอดหลง ประธานชมรมสืบสานตำนานเพลงบ้านสวน เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการชมรมฯได้ร่วมกันจ…

Read More

นครสวรรค์. //. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิสประเพณีลุ่มน้ำน่าน – ยมครั้งที่ 50

นายแพทย์อดิศร วรรธนะภูติ ประธานชมรมเทนนิสจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา…

Read More

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1

นายมงคล  จันทะจร  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหว…

Read More