ลำพูน . //. ประธานชมรมฯ เดินทางไปถวายเทียนพรรษา ก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

สมาชิกชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ดร.หรรษา เทียนทอง ประธานชมรมฯ เดิ…

Read More

นครสวรรค์ // บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณภาณุจักร ตั้งเจริญภักดี และครอบครัว บริจาคเงินสมทบท…

Read More

ลำปาง // ประชุมทบทวนจัดทำแผนพิบัติภัยและจัดทำโมเดลถอดชุดความรู้ระดับอำเภอ

6กค.62 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและโหนดจังหวัดลำปา…

Read More

เชียงใหม่ //. สทภ.1 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการหลวง

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที…

Read More