นครสวรรค์ //. บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จำนวน 500,000 บาท

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. คุณธนวัฒน์-คุณธนพร กุศลธรรมรัตน์ บริจาคเงินสมทบทุนสร…

Read More

เชียงใหม่ // กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 และคณะครู – นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 พันเอก อัศวิน อินทนนท์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 เป็นประธานในพิธ…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้…

Read More

นครสวรรค์ //. ททท. สำนักงานนครสวรรค์ เชิญร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทราวดี”

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า.…

Read More

เชียงใหม่ // ครบรอบ #43ปีโรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการคู่เมืองเชียงใหม่ .

ครบรอบ #43ปีโรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการคู่เมืองเชียงใหม่ … ชวนพี่น้องพ้องเพื่อน เปล…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขยายผลของโครงการร้อยใจรักษ์ การพัฒนาทางเลือก ด้วยศาสตร์พระราชา

บ่ายวันอังคารที่ 25 มิ.ย.62 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการป…

Read More

เชียงราย //. เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ ทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เช้าวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายฤทธิ…

Read More