เชียงใหม่ //. การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพ…

Read More

นครสวรรค์. // บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 9 ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตัว มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มูลค่า 11,000 บาท

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.20 น. คุณบุญช่วย ขาวสอาด บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 9 ตัว แ…

Read More

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ, ร่วมภาคเอกชน ประชุม “กฎบัตรนครสวรรค์” พัฒนาเมืองปากน้ำโพ (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม “กฎบัตร : กฎบัตรนค…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่การค้าและการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระร…

Read More

เชียงราย // อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและไทยธรรมพระราชทาน ไปยังบริเวณหน้าถ้ำหลวง ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและไทยธรรม…

Read More

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เร่งดำเนินการ “ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย” ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เร่งดำเนินการ  “ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ล…

Read More

เชียงใหม่ /// รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย ” (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบ…

Read More