เชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังโครงการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังโครงการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติก…

Read More

กรมทรัพยากรน้ำรับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

กรมทรัพยากรน้ำรับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย วันที่ 2…

Read More

นครสวรรค์ // “นายกจิตตเกษมณ์” ติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาชำรุด

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา จากการส…

Read More

นครสวรรค์ // นำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกให้ประชาชนผู้ที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 500 ชุด

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. คุณดวงฤดี ดิ สเตฟาโน และกลุ่มเพื่อนร่วมแบ่งปันน้ำใจ …

Read More

เชียงราย // กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้…

Read More

นครสวรรค์. //. บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ญาติคุณสุวรรณา เพชรมั่น (ผู้วายชนม์)บริจาคเงินส…

Read More

นครสวรรค์. // สปร. งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ท่านจะพบกับเภสัชกรในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวดีสำหรับพี่ น้อง ชาวนครสวรรค์ทุกท่าน 1ปีมีครั้งเดียว คือ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2…

Read More