เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1(ภาคเหนือ).

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมกา…

Read More

จ.อุทัยธานี… !!@ 113 ปี เสด็จประพาสต้น เมืองอุไทยธานี.”รักษ์อู่ไทย ร.ศ.125″ …☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2562 เวลา 17.00 น. ณ ตรอกโรงยา ต.อุทัยใหม่ อ…

Read More