นครสวรรค์ //. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “เครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระ…

Read More

เชียงใหม่ // ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝาย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและส…

Read More

เชียงใหม่. //. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น.นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสห…

Read More

นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” ตัอนรับ ผู้ว่าฯ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี

วันที่  ( 13​ มิถุนายน 2562) เวลา 10.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม  นายกเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหั…

Read More

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 116,000 บาท

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประกวดออกแบบของที่ระ…

Read More

นครสวรรค์ // มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐนายยกเทศมนตรีเทศบา…

Read More

นครสวรรค์ /// หัวหน้าคณะทำงานด้านการส่งกำลังบำรุงกองทัพบก ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีบุกรุกที่ดินของรัฐ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

พลโทองอาจ  คุลี ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานด้านการส่งกำลังบำรุงกองทัพบก เข้าพบ พันตำรวจเอก อดิ…

Read More

เชียงใหม่ /// สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการตามแผนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ภายใน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นป…

Read More

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์. สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สปร. ร่วมพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนการจัดการสุขภาพชุมชน (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประขุมขั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษ…

Read More