นครสวรรค์ // บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง Airvo2 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. คุณณัฐกัมพล ศรีสวัสดิ์มงคล และคุณอิสราภรณ์ ทานชิติกุ…

Read More

เชียงใหม่ // รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “การดูแลรักษาและการใช้งานระบบท่อออกซิเจนและแทงค์ออกซิเจน “

ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง …

Read More

กทม. // ร่วมประชุมชี้แจง โครงการสร้างรู้ สื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

วันที่12 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว…

Read More