เชียงใหม่ /// บูรณาการภาครัฐ – ประชาชน อมก๋อยประกาศปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

สานักงาน ปปส.ภ.๕ อำเภออมก๋อย และ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย แถลงค…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น นายวิจารย์ สิมาฉายา ปล…

Read More

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผลักดันผ้าไหมไทย…

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรีย…

Read More

เชียงใหม่ //. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเช…

Read More

นครสวรรค์ // “นายกไพลิน ” เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็…

Read More

เชียงราย // การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายขุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย เป็น…

Read More

นครสวรรค์ /// พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้นางแอนนา เรือนหล้า หัว…

Read More

นครสวรรค์ /// พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ร่วมในพิธ…

Read More