เชียงใหม่ // “1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก”เที่ยวสวนสัตว์ รับแจกนมฟรี!! ทุกคน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกร…

Read More

เชียงใหม่ //. ปางช้างแม่แตง “นมัสการรองสมเด็จพระสังฆราชรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์” เสด็จเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์

“นมัสการรองสมเด็จพระสังฆราชรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์” คุณสงวน ชัยเลิศ ประธานที่…

Read More

ราชบุรี. // พิธีเปิดโครงการเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ วาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่หนึ่ง 1 – 2 มิถุนายน 2562

ร .ต.ต .วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ .นครสวรรค์ เป็นปร…

Read More

เชียงใหม่ //. คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นประ​ธ​า​น​ใน​พิธี​มอบ​ประกาศ​นีย​บัตร​ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร​การ​บริหารเพื่อ​พัฒนา​ผู้บริหาร​ระดับ​สูง (Executive Manager Program for Senior Management) แก่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นประ​ธ​า​น​ใน​พิธี​มอบ​ประกาศ​…

Read More

เชียงราย. //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภัก…

Read More

นครสวรรค์ /// สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) สัมภาษณ์สื่อจากสยามกีฬา คอลัมนิสต์ดังและ ช่อง T Sport Channel ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โรงเรียนในสังก…

Read More

เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง ร่วมเหลียวหลังแลหน้างานพัฒนาสวัสดิการมัคคุเทศก์ไทยและการประชุมสามัญประจำปี2562″ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

“ร่วมเหลียวหลังแลหน้างานพัฒนาสวัสดิการมัคคุเทศก์ไทยและการประชุมสามัญประจำปี2562&#822…

Read More