นครสวรรค์ // มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ …

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 …!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลา…

Read More

จ.อุทัยธานี…!!@ ผู้ว่าราชการฯ นำส่วนราชการร่วมลงนามแสดงความอาลัย…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลา…

Read More

เชียงใหม่. //. สาระ. น่ารู้. รพ. ลานนา. วันงดสูบบุหรี่โลก #วันนี้🌍 … Tobacco burns your lungs “บุหรี่เผาปอด

“#บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ🎯 ก่อเกิดโรคภัยสารพัด ซึ่งบุหรี่ไม่เพียงเผาปอดคนสูบ แต่ยังทำลา…

Read More