สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สุรินทร์ นิลกำแหง รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า …

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง หมู่ที่ 8 ต…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดงาน มหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น . ณ บริเวณลานสุพรรณิกา…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ …!!@ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนคา หมู่ที่ 1 ตำบลดอ…

Read More

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ แสดงความยินดี ทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ คว้าเหรียญเงิน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ แสดงความยินดี  ทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเท…

Read More

เชียงราย. //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) รุ่นที่ 6

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ…

Read More

เชียงราย //. แถลงรายละเอียดในด้านความพร้อมในการจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 เ

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงรา…

Read More

เชียงราย //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่…

Read More