จังหวัดนครสวรรค์…!!@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสภา ฯ…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมสภาองค์การบร…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงราย ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการ…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขั…

Read More

เชียงใหม่ // พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 109

ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิ…

Read More

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบด…

Read More

เชียงใหม่ // อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์และความสำเร็จในการแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษประเทศไทย ในทศวรรษ ”

ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวิทยากรบรรย…

Read More

จังหวัดสุโขทัย…!!@ พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2562…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น . ณ หอประชุมวรรณกลางสถา…

Read More