เชียงราย // สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใ…

Read More

เชียงใหม่ // แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมา…

Read More

นครสวรรค์. // กินน้ำปลาร้าต้องจ่าวิรัช #จัดส่งฟรี ทุกที่ทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์การผลิตภัณฑ์ปลาร้ามากกว่า 100 ปี “จ่าวิรัช ฟู้ด” หลังจากเราเปิดตัวออกสู่ตลาด…

Read More

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ต้อนรับน้องใหม่ ปลาช่อนยักษ์อเมซอนยาวกว่า 2 เมตร

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 ทางเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เดินทางไปรับมอบปลาช่อนยักษ์อเ…

Read More

นครสวรรค์ // ข้อคิด. คติธรรม พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ข้อคิด. คติธรรม พระเทพปริยัติเมธี  (เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กิตติค…

Read More

นครสวรรค์ //. ประชุมและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะความแห้งแล้งของบึงบอระเพ็ด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 อ  เก้าเลี้ยว จ…

Read More

นครสวรรค์ // “รองวิรัช” ทำบุญวันเกิด มอบเงินบำรุงวัด พนักงานแห่อวยพร ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุห…

Read More

กทม. /// ปางช้างแม่แตง ร่วมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัญในหลวง รัชกาลที่10

คุณวาสนา ทองสุข กรรมการทบริหารปางช้างแม่แตง  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,คุณพารวย ชัยเลิศ พร้อมคณ…

Read More

เชียงใหม่ /// สาระ น่ารู้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมให้บริการรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทั้งภายในเชียงใหม่และต่างจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

ศูนย์รับย้ายผู้ป่วย และบริการรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามพร้อมให้บริการรับเ…

Read More