เชียงใหม่ // เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พ.ค.62 เวลา 15.00 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย…

Read More

นครสวรรค์ /// วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ร่วมพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 6 พ.ค. 62 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ราตรี เที่ยงจิ…

Read More

นครสวรรค์ // บริจาคเงินสดจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้อเครื่องฟอกไต ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้างทองฮ่อเต็กหมง คุณกานดา-คุณบุญเลิศ ธารทองวงศ์ ร่วมบ…

Read More

เชียงใหม่ /// น้ำดื่มปางช้างแม่แตงและเชียงใหม่เจเจทราเวลร่วมกับสภาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เย็นชื่นใจ แก้กระหาย คลายร้อน (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

คุณวาสนา ทองสุข กรรมการบริหารปางช้างแม่แตง, ประธานที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง อ.…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย รับชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย รับช…

Read More

เชียงราย // เยี่ยมราษฎรที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอพาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าก…

Read More