นครสวรรค์ // มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ …

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 …!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลา…

Read More

จ.อุทัยธานี…!!@ ผู้ว่าราชการฯ นำส่วนราชการร่วมลงนามแสดงความอาลัย…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลา…

Read More

เชียงใหม่. //. สาระ. น่ารู้. รพ. ลานนา. วันงดสูบบุหรี่โลก #วันนี้🌍 … Tobacco burns your lungs “บุหรี่เผาปอด

“#บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ🎯 ก่อเกิดโรคภัยสารพัด ซึ่งบุหรี่ไม่เพียงเผาปอดคนสูบ แต่ยังทำลา…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ Mrs.Kjcrsti Rodsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย

วันที่  (30 พ.ค. 62) ที่ห้องรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชี…

Read More

เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และห…

Read More

เชียงราย. // รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโครงก…

Read More

จังหวัดอุทัยธานี…!!@ ชายวัยกลางคนน้อยใจภรรยา บ่นไม่มีคนหุงข้าวสุดทนผูกคอตาย…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 07.45 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถานีตำรวจภูธรห้วย…

Read More

เชียงใหม่ // ตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม

กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดย ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้า…

Read More

นครสวรรค์ // สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหาร ได้รับโล่ให้การสนับสนุนจังหวัดนครสวรรค์.

🌺วันที่ 30 พค. 2562  เวลา 9.00 น. นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ มอบหมาย นาง…

Read More