เชียงใหม่ //. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าว พิธีเปิดความร่วมมือในโครงการ อัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ต่อทางการแพทย์ขั้นสูง

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าว พิธีเปิดความร่วมม…

Read More

เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการ ประชุมวิชาการนานาชาติ Database Systems for Advanced Application ครั้งที่ 24 ประจำปี 2019 หรือ DASFAA (DASFAA 2019)

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการ ประชุมวิชาการน…

Read More

เชียงใหม่ // ถวายพระแก้วแดง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระอาจารย์เสกสรร ภักดีผล จากสถานธรรมวิปัสสนาสถาน วัดถ้ำเมืองนะ สาขาแม่แตง และคุณนฤมล พุดศุ…

Read More

เชียงใหม่. //. รองผู้​อำนวยการ​ และ หัวหน้าฝ่ายการ​พยาบาล โรงพยาบาลมหาราช​นคร​เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด​การอบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​ เรื่อง​กลไกจริยธรรม​วิชาชีพ​การ​พยาบาล​ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย​ สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

ดร.หรรษา​ เทียน​ทอง​ ​รองผู้​อำนวยการ​ และ หัวหน้าฝ่ายการ​พยาบาล โรงพยาบาลมหาราช​นคร​เชียง…

Read More

นครสวรรค์. //. “นายกไพลิน” นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดและจิตอาสา ล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก (เทศบาลฯ – ตลาดท่าน้ำอ้อย)และกิจกรรม 5 ส.

วันที่  23 เมษายน 2562 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  อ.พยุหะคีรี จ. น…

Read More

จ.นครสวรรค์…!!@ โครงการเปิดบ้านศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ “OPEN HOUSE” …!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิท…

Read More

นครสวรรค์ // การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเข…

Read More

นครสวรรค์. //. คุณวานิชชา– คุณภานุวิชญ์ ชาติชำนิ ร้านจงเจริญกรอบรูป ตัวแทนคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม บริจาคเงิน 100,000 บาท

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คุณวานิชชา– คุณภานุวิชญ์ ชาติชำนิ ร้านจงเจริญกรอบรูป ต…

Read More