#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำ ภายใต้งาน “ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

วันที่  9  สิงหาคม  2563  นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายพิ…

Read More

#กรมป่าไม้ จับมือลงนาม MOU กับรีคอฟ สนับสนุนงานวนศาสตร์ชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องไชน่า รีคอฟ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชก…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อรองรับพระราชบัญญติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อรองรับพระราชบัญญติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 น…

Read More

#บัตรสมาชิกสิทธิพิเศษกัซซัน 2 สนามใน 1 บัตร (Gassan 2 in 1 Privilege Member) กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ และกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ

คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด    ของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน เปิดเผย…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจติดตามโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่าย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ตรว…

Read More