เชียงใหม่ /// ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้มความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ด้วยระบบ GPS

นายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดหมายว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น  เช่น เดียวกับที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอยู่เสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วโดยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง   ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุรา หลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการรองรับเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในช่วงก่อนเทศกาลฯ โดยปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก “โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบของข้อมูลการเดินรถของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทั้งด้านความเร็วรถ ทิศทาง เส้นทาง พฤติกรรมของการขับรถและชั่วโมงทำงานด้วย หากตรวจข้อมูลการเดินรถพบว่ารถคันใด    ผู้ขับรถรายใดมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกหนังสือเรียกตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือผู้ขับรถให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริง ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

(๑) ความเร็วรถเกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีโทษเปรียบเทียบปรับทั้งผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับรถ รายละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ไม่เปิดใช้ระบบ GPS มีโทษเปรียบเทียบปรับทั้งผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับรถ รายละ ๑,๐๐๐ บาท

(๓) ใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทของรถ ผู้ประกอบการขนส่ง เปรียบเทียบปรับ ๕,๐๐๐ บาท    ผู้ขับรถส่งตัวดำเนินคดี

(๔) ขับรถเกินชั่วโมงทำงาน ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถ เปรียบเทียบปรับรายละ ๑,๐๐๐ บาท

(๕) รถที่อยู่ในข่ายต้องติดตั้งระบบ GPS ตามระยะเวลาของกฎหมาย ไม่ติดตั้งตามกำหนดระยะเวลา ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับรถ เปรียบเทียบปรับรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.๐-๕๓๒๗-๐๔๑๑ ต่อ ๑๑๒ และโทร.๑๕๘๔

รายงานข่าวโดย.      กาณฑ์  โสภโณดร

Related posts